Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
NaturTeknologiLex
Udvalgte kort
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen

Vigtige noter?

natur-teknologi4-6.gyldendal.dk er udkommet i en ny og forbedret udgave. Frem til d. 27. juni vil du have adgang til både den gamle og den nye udgave af portalen. Herefter lukker vi for den gamle udgave.

Noter kan ikke overføres til den nye udgave. Hvis du eller dine elever har vigtige noter, som skal bruges fremover – fx til afgangsprøverne – bør de sendes til egen mail senest d. 26. juni 2019.

Om portalen

Natur/teknologi 4.-6. klasse er et digitalt undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som er bygget op af didaktiserede undervisningsforløb. Portalen lever op til Fælles Mål, og den kan bruges som det bærende element i natur/teknologi-undervisningen.

Forløbene veksler mellem forskellige arbejdsformer med stor vægt på praktiske øvelser og ekskursioner. Det digitale medie udnyttes bl.a. til at inddrage videomateriale og web 2.0-værktøjer (SkoleTube), ligesom portalen rummer et stort antal interaktive opgaver.

Portalen er et levende site, og den bliver hele tiden udvidet og videreudviklet. Nye forløb og flere funktioner giver dig løbende nyt, inspirerende materiale til din undervisning.

Portalen har fem indgange, fanebladene Forløb, Mediebase, Øvelser, Opgaver og Lærer. Dertil kommer Værktøjer, som giver adgang til portalens tre opslagsværker, den digitale notesbog og SkoleTube.

Her i lærerdelen beskrives indholdet af hvert af de øvrige faneblade, værktøjerne, brugen af web 2.0 samt lærerredskabet Planlæggeren, som hjælper dig til at få overblik over din undervisning, og hvilke færdigheds- og vidensmål der er dækket.